Δωρεά αγάπης από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Μια πολύ σημαντική προσφορά αγάπης με ιδιαίτερο συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό νόημα δέχθηκε την περίοδο των εορτών το Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, μαζί με την Διευθύντρια… περισσότερα..